Solucions de software específic per augmentar la productivitat i el control
en els processos de gestió

Desenvolupament a mida, manteniment
i suport a llarg termini

Empresa

Implementem software amb metodologies potents i innovadores.

Disposem tant de solucions genèriques tancades i configurables com de solucions específiques obertes i modificables. Desenvolupem programari a mida segons les necessitats dels nostres clients.

Les nostres solucions

Compta-SIPA

ERP especialitzat en el sector agroalimentari. A mes de totes dels funcionalitats d’un ERP (comptabilitat, finances, punteig de bancs, SII, etc..), incorpora el càlcul de costos, moviments i inventaris d’animals, de pinsos i matèries primeres, entrada rapida de liquidacions a escorxador, comunicació automatizada amb proveïdors i clients, ...

Giscat

Sistema d’informació geogràfic especialitzat en la gestió d’expedients cadastrals. Permet la opció de treball de camp amb dispositius mòbils per recollir fotos i altres informacions, que permeten complimentar i regularitzar la informació cadastral.

Solucions a mida

Implementem solucions a mida, tant per escriptori com per multi plataforma amb serveis web, utiltzant bases de dades relacionals (sql server, postgresql) o no relacionals (firebase ...). També oferim la possibilitat de partir d’un ERP estàndard i fer les modificacions que requereixen els clients.

Contactar

Ailigrama SL
Av. Rafael Casanova, 40 baixos
08570 Torelló
Barcelona
Espanya
comercial@ailigrama.com
Tel. 93 850 45 23